Yritys

Keväällä 2019 kiinteistöalalle saapui uusi ja erilainen toimija – yhtiö, joka on erikoistunut tarjoamaan yrityksille laadukkaita pienteollisuus-, varasto-, ja tuotantotiloja. Toiminta-ajatuksemme on asiakaslähtöinen ja aktiivinen: emme ole passiivinen sijoittaja, vaan aktiivinen tilojen tarjoaja, joka menestyy yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Lähtökohta kaikessa tekemisessä on aktiivisuus, luotettavuus ja suoraviivaisuus, hyvää fiilistä ja huumoria unohtamatta.

Aktiivitilat on kotimainen, täysin toimivan johdon omistama yritys. Toimimme tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.

Tausta

Suomen kiinteistömarkkinoilta puuttui jotain, pohtivat toimitilojen kokeneet konkarit jouluna 2018.

Markkinan katveeseen, piiloon ja pimentoon jää jotain – jotain isoa, merkityksellistä ja erittäin oleellista. Koko toimitilamarkkina näyttää hukanneen PK-sektorin, työpaikat ja tekemisen: hallit, varastot, tuotantotilat ja niitä käyttävien yritysten tarpeet. Kuitenkin näissä tiloissa tapahtuu tuotantomme, siellä varastoidaan tarvitsemamme tuotteet ja siellä työllistetään joka päivä kasvava määrä suomalaisia.

Toiminta

Aktiivitilat perustettiin ostamaan ja rakennuttamaan hallikiinteistöjä, tuotanto- ja varastotiloja, ja tarjoamaan niitä vuokralle joustavasti ja osaavasti.

Rakennutamme, remontoimme ja räätälöimme – olemme aktiivinen toimija, emme passiivinen sijoittaja. Vastaamme puheluihin ja vastaamme asiakkaan tarpeeseen. Näkökulmamme on palveluntuottajan: me olemme toiminnan mahdollistaja, joka menestyy yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Sale & leaseback –järjestelyt, joissa kiinteistö myydään ja jäädään itse vuokralle, ovat meille tuttuja, lyhyet kassavirrat ja remontin tarpeessa olevat kiinteistöt eivät meitä pelota, tilojen räätälöinti käyttäjän tarpeisiin on arkityötämme ja uudishankkeet näemme mahdollisuutena luoda modernia ja hyvin tarpeisiin osuvaa pienteollisuus- ja varastotilaa hyville sijainneille.

Rakenne ja resurssit

Ensimmäisen sijoitusyhtiömme omat pääomat ovat koossa ja niiden taustalla on johtava Pohjoismainen kiinteistösijoittaja NREP, joka piti toiminta-ajatuksestamme ja toimii sijoittajanamme.

Kiinteistöjen ostot ovat meneillään ja ensimmäisiä rakennushankkeita valmistellaan. Tavoitteena on ostaa ja rakennuttaa hallitiloja yli 100 miljoonalla eurolla parin seuraavan vuoden aikana. Yhtiömme lopullinen kokoluokka nähdään vasta ajan myötä, mutta tavoitteemme sekä markkinan tarve ovat moninkertaisesti suurempia.

Työnantajana

Olemme työpaikka, johon on mukava tulla. Joka päivä.

Menestys rakentuu työntekijöistä ja kun työntekijät voivat hyvin, yrityksellä menee hyvin. Aktiivitilat on joustava, reilu ja rehellinen työnantaja, oli elämäntilanteesi mikä tahansa.

Tarjoamme joustavat työajat, hyvät luontoisedut ja kehitämme toimintaa yhdessä. Ymmärrämme tasapainon tärkeyden työn ja vapaa-ajan välillä ja pidämme työmäärän kohtuullisena. Kaikista tärkeimpänä pidämme kuitenkin fiilistä. Meillä töissä saa ja pitää olla hauskaa!