Aktiivitilat panostaa energiatehokkuuteen ja leikkaa päästöjään

Aktiivitilat on vaihtanut kaiken kuluttamansa sähkön päästöttömään ja parantaa omistamiensa kiinteistöjen energiatehokkuutta useilla eri hankkeilla. Ympäristöystävällisyys ja kestävään kehitykseen sitoutuminen on ollut osa Aktiivitilojen strategiaa alusta alkaen.

Syksyn 2020 aikana olemme keskittäneet sähkön hankintamme ja jatkossa kaikki ostamamme sähkö on tuotettu hiilidioksidivapaasti.

”Kiinteistöjen sähkön hankinta oli hajanaista, kun ostettujen kiinteistöjen mukana oli tullut erilaisia sopimuksia. Tavoitteenamme oli kilpailuttaa sähkön hankinta ja samalla vaihtaa kaikki ostamamme sähkö päästöttömäksi. Löysimme markkinoilta hyvän ratkaisun, jossa saamme toivomamme tuotteen ja erittäin kattavat raportointipalvelut kulutuksistamme.”, kertoo kiinteistöpäällikkö Juho Nokelainen.

Lisäksi Aktiivitilat on tehnyt useassa kiinteistössä energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Pienimmät toimenpiteet ovat olleet säätöjä ja optimointeja kuten talotekniikan käyntiaikojen tarkistuksia. Valaistusremontteja on toteutettu useita ja lisää on tulossa. Olemme myös aloittaneet yhdessä kohteessamme laajan LVIA-hankkeen energiatehokkuuden parantamiseksi.

”Ajattelimme jo alusta alkaen, että halli- ja teollisuuskiinteistössä riittää tekemistä energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden saralla ja tämä oletus on pitänyt hyvin paikkansa. Olemme positiivisesti yllättyneitä, kuinka pienillä toimenpiteillä olemme saavuttaneet merkittäviä leikkauksia kulutuksiin”, toteaa kiinteistöjohtamisesta vastaava osakas Tatu-Pekka Koivupuro.

”Tulemme tekemään myös laajempia energiaremontteja, joista ensimmäinen on jo käynnissä ja seuraamme mielenkiinnolla hankkeen etenemistä ja lopputulosta. Uskomme, että energiatehokkuuteen panostaminen on merkittävä kilpailutekijä tässä kiinteistösegmentissä ja tutkimme jatkuvasti sekä nykyisen salkun että hankittavien kohteiden säästömahdollisuuksia.”, sanoo Koivupuro.

Lisätietoja antavat:

Tatu-Pekka Koivupuro, puh. 050 4117 844, tatu-pekka.koivupuro@aktiivitilat.fi

Jukka Torvinen, puh. 040 827 7832, jukka.torvinen@aktiivitilat.fi